Menu Zamknij
 1. Operatorem serwisu www.koksztys.com oraz administratorem danych osobowych w serwisie  jest Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000219618, NIP 8992522495, ul. Objazdowa 50, 54-413 Wrocław.
 2. Administratorem danych dłużników w zakresie danych identyfikacyjnych i kontaktowych, a także informacji o zadłużeniu wobec dłużników , ich przedstawicieli i pełnomocników jest każdorazowo aktualny wierzyciel w odniesieniu do każdego z dłużników. Serwis www.koksztys.com pełni wyłącznie rolę dodatkowego kanału komunikacji między dłużnikiem, a wierzycielem (administrator) i podmiotem działającym na jego zlecenie (Operator).
 3. Operator powołał Inspektora Ochrony Danych– adw. Robert Gruz. Kontakt z nim możliwy jest pod adresem [email protected]. Pełni on funkcję Inspektora dla pozostałych spółek z grupy Koksztys, tj. Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka komandytowa – ul. Objazdowa 50, 54-413 Wrocław, NIP : 8992522495.
 4. Przetwarzanie danych w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a zatem w celu zapytania kierowanego przez osobę korzystającą z serwisu. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią kierowanych przez użytkownika serwisu zapytań, ale obejmuje co najmniej dane wymagane w formularzu – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub nr telefonu.
 5. Przetwarzanie danych użytkownika w przypadku wyrażenia zgody odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Na tej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych zawartych w plikach cookies.
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez zmianę ustawień przeglądarki oraz usunięcie plików cookies.
 7. Dane użytkownika mogą być przekazywane innym spółkom z grupy Koksztys, a to wymienionym w pkcie 2., a także podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla Koksztys, np. teleinformatyczne, księgowe.
 8. Wypełnienie formularza oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza, do Administratora. Dane będą przetwarzane w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji do  Operatora lub podmiotów w imieniu których działa.
 9. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Polityka plików cookies:

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Serwisu www.koksztys.com stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Google Analytics w zakresie: przechowywania informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik, przechowywania informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika, przechowywania czas wizyty/przebywania na stronie, przechowywania czas wizyty/przebywania na stronie. Pliki te analizowane są przez zewnętrzny podmiot w formie zanonimiozwanej. Nie ma zatem możliwości, aby dany plik powiązać z daną osobą fizyczną.

 1. Aby wyłączyć zapisywanie plików cookies można wybrać odpowiednią opcję na banerze informującym o stosowaniu cookies lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu.